Λογιστικά/Χρηματοοικονομικά

"Αξιόπιστες υπηρεσίες για ομαλή λειτουργία της επιχείρησης σας”

Λογιστικές και Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Η εταιρεία μας είναι από τους ελάχιστες  στο χώρο που παρέχει  καινοτόμες υπηρεσίες στους πελάτες της, φέρνοντας αλλαγές στον τομέα των χρηματοπιστωτικών και λογιστικών υπηρεσιών.

Οι περισσότερες  χαμηλού κόστους λογιστικές εταιρείες, βασίζονται στην ανάθεση ενός μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων σε κάθε λογιστή. Αυτό τους αναγκάζει να αφιερώσουν συγκεκριμένες ώρες ανά πελάτη, με αποτέλεσμα την περιορισμένη παροχή λογιστικών πληροφοριών και την αύξηση του αριθμού σφαλμάτων.

Εμείς προσφέρουμε  μοναδικές, υψηλής ποιότητας, εξατομικευμένες υπηρεσίες που επιτρέπουν στον πελάτη να έχει μια προσωπική βοήθεια για την φροντίδα των οικονομικών και λογιστικών θεμάτων του, να έχει μία σε βάθος γνώση της οικονομικής εικόνας του και να μπορεί να διαχειριστεί με ευθύνη την κάθε οικονομική συναλλαγή. Για το σκοπό αυτό είμαστε σε θέση να παρέχουμε ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας, με εξατομικευμένες υπηρεσίες και ελαχιστοποίηση των λογιστικών και οικονομικών λαθών.

Αυτό επιτρέπει σε εσάς να επικεντρωθείτε καλύτερα στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας και να ανησυχείτε λιγότερο για τις καθημερινές οικονομικές αποφάσεις. Αυτό είναι πιο υγιές για την εταιρεία σας, αφού θα είστε σε θέση:

 • να αποκτήσετε μια καλύτερη κατανόηση των δραστηριοτήτων στα οικονομικά και λογιστικά θέματα σας
 • να προγραμματίσετε καλύτερα τη στρατηγική σας με βάση μία αξιόπιστη λογιστική και χρηματοοικονομική πληροφόρηση
 • να ελαχιστοποιήσετε τον κινδύνου να πληρωθούν υψηλοί φόροι και να επέλθουν κυρώσεις που προκύπτουν από λογιστικά λάθη
 • να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο μη γνώσης  των οικονομικών σας δεδομένων  και να προκύψουν προβλήματα  όπως περιορισμένες ταμειακές ροές.
 • να πληρώνετε ένα χαμηλότερο κόστος στην ανά ώρα λογιστική υπηρεσία
 • Να επωφεληθείτε από τη μοναδική μας συνεργασία με έναν εκπρόσωπο που θα είναι διαθέσιμος περίπου 300 ημέρες το χρόνο, θα γνωρίζει όλες τις οικονομικές και επιχειρηματικές υποθέσεις  σας και θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες σας μέσα σε 72 εργάσιμες ώρες ή νωρίτερα.

Έτσι μπορείτε να αξιοποιήσετε τις λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες μας που περιλαμβάνουν:

 • Ίδρυση Εταιρίας
 • Υποστήριξη για διεθνή δραστηριότητα
 • Υποστήριξη για πωλήσεις εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου
 • Υποστήριξη σε πωλήσεις εξ αποστάσεως σε χώρε Ε.Ε. και εκτός Ε.Ε.
 • Υποστήριξη για πωλήσεις μέσω ηλεκτρονικών καναλιών (Amazon, eBay, Alibaba, Play Store, App Store κ.α.)
 • Καταχώρησης Παραστατικών και λογιστική παρακολούθηση βιβλίων
 • Έλεγχο συμφωνίας λογαριασμών σε περιοδική και ετήσια βάση
 • Σύνταξη και ανάλυση ενημερωτικού δελτίου προς τους μέτοχους
 • Κατάρτιση οποιασδήποτε σχετικής φορολογικής δήλωσης ή εγγράφου για την εταιρία.
 • Προετοιμασία για τήρηση υποχρεώσεων Εταιρίας και συνεργασία με Ορκωτούς Ελεγκτές για κατάρτιση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Χρήσης
 • Συνεργασία με υπηρεσίες του Δημοσίου και των διαφόρων Οργανισμών, για σημαντικά θέματα, των οποίων η επίλυση απαιτεί την επικοινωνία ή τη προσωπική παρουσία μας
 • Φορολογικός έλεγχος και συμμόρφωση
 • Φορολογικός σχεδιασμός
 • Μισθοδοσία και σχετικές εργασίες για προσωπικό

Λοιπές Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Αν είστε μια μικρή επιχείρηση θέματα όπως η ανάλυση κόστους και οι ροές εσόδων δεν σημαίνουν και πολλά στην καθημερινότητα σας. Έχοντας να λάβετε επιχειρηματικές αποφάσεις, να ασχοληθείτε με πληρωμές και συμφωνίες με πελάτες καταναλώνει τον περισσότερο χρόνο σας. Πολλές φορές ακόμα και μεγαλύτερες εταιρίες δεν καταφέρνουν να παρακολουθήσουν τα χρηματοοικονομικά τους ζητήματα αποτελεσματικά.

Παρόλα αυτά είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για όχι πολύ έμπειρους επιχειρηματίες, να γνωρίζουν πως η μη κατάλληλη τιμολόγηση, η περιορισμένη ταμειακή ρευστότητα, οι λάθος εκτιμήσεις κόστους και η ελλιπής παρακολούθηση των ροών εσόδων μπορεί να δημιουργήσουν οικονομικά προβλήματα που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν.

Στα πλαίσια αυτά σας παρέχουμε και τα εργαλεία και την εμπειρία για να σας βοηθήσουμε στη χρήση τους με σκοπό να απλοποιηθούν οι οικονομικές αποφάσεις σας να σας επιτρέψουν να επικεντρωθείτε στην ανάπτυξη της επιχείρησης σας.

Παρέχουμε χρήσιμες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες όπως:

 • Φορολογικό σχεδιασμό
 • Κατάρτιση και παρακολούθηση Προϋπολογισμών
 • Ανάλυση κόστους και βελτιστοποίηση
 • Ανάλυση ροών εσόδων
 • Υποβοήθηση Τιμολογιακής πολιτικής
 • Ανάπτυξη Βασικών Δεικτών Απόδοσης (Key performance indicators)
 • Βοήθεια στην εύρεση χρηματοδότησης
 • Αξιοποίηση καναλιών Crowdfunding