Μετασχηματισμός/ Στρατηγική

"Υπηρεσίες για την ανάπτυξη της επιχείρησης σας”

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί βασικό στοιχείο για την επιτυχία στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον!

Έχοντας συνεργαστεί με πληθώρα επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων μικρομεσαίων  κατανοούμε ότι η αντίληψη και εφραρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών που θα επιτρέψουν στην εταιρεία σας να είναι ανταγωνιστική στην ψηφιακή εποχή δεν είναι πάντα απλή υπόθεση.

Υποστηρίζουμε τις ΜΜΕ και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, αναλύοντας τη σημερινή και προετοιμάζοντας το δρόμο για την επιθυμητή κατάσταση με την εις βάθος ανάλυση των αναγκών σε τεχνολογίες πληροφορικής, κατάρτισης των εργαζομένων και των στελεχών της επιχείρησης και ανασχεδιασμού των επιχειρηματικών διαδικασιών.

Δημιουργούμε ένα ψηφιακό χάρτη υλοποίησης και, συνεργαζόμενοι στενά με τον Υπέυθυνο Ψηφιακού Μετασχηματισμού της επιχείρησης σας, αναγνωρίζουμε και υλοποιούμε σημαντικές ψηφιακές αλλαγές για την επιχείρησή σας, ανεξάρτητα από το μέγεθος και την αγορά σας. Αυτό αυξάνει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα σας και σας επιτρέπει να εστιάζετε περισσότερο στα πράγματα που έχουν σημασία για σας, είτε είναι η εργασία, είτε η οικογένειά σας!

Στρατηγική και αξιολόγηση Επιχειρηματικού Μοντέλου

Συνδυάζοντας τις  λογιστικές και τις οικονομικές υπηρεσίες μας με τις υπηρεσίες οργάνωσης και επιχειρηματικής στρατηγικής έχετε την ευκαιρία να:

 • να βασίζεστε σε έναν συνεργάτη που έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για όλες τις πτυχές της επιχείρησής σας,
 • να λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές οικονομικές πληροφορίες που αφορούν το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό,
 • να ελαχιστοποιήσετε το κόστος σας αξιοποιώντας συνεργίες και οικονομίες κλίμακας,
 • να επικεντρωθείτε σε σημαντικές πτυχές της επιχείρησής σας, όπως τη μακροπρόθεσμη στρατηγική, τη στρατηγική καινοτομίας και τις επιχειρηματικές αποφάσεις υψηλής αξίας.

Ανακαλύψτε τις προηγμένες υπηρεσίες μας Στρατηγικής και Λειτουργιών κατάλληλες για όλων των ειδών επιχειρήσεις:

 • Θέσπιση Στρατηγικών Στόχων
 • Τάσεις και ανάλυση αγοράς
 • Βελτιστοποίηση Επιχειρηματικού μοντέλου
 • Ανάλυση και βελτιστοποίηση πόρων και ικανοτήτων
 • Στρατηγική Ευθυγράμμιση
 • Σχεδιασμός επιχειρηματικής αρχιτεκτονικής
 • Ανάλυση Επιχειρηματικών ροών

Η εκτενής συμβουλευτική εμπειρία μας σε νεοσύστατες επιχειρήσεις και νέους επιχειρηματίες μας έχουν δώσει την εμπειρία και γνώση να προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες που αφορούν την ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων.

 • Αξιολόγηση της πρότασης αξίας σας σε επίπεδο προϊόντος ή υπηρεσίας
 • Ανάλυση όλων των στοιχείων του επιχειρηματικού μοντέλου σας και πρόταση λύσεων βελτιστοποίησης
 • Εντοπισμός πιθανών μειονεκτημάτων και πρόταση ενναλακτικών λύσεων
 • Ανάπτυξη Σεναρίων για το επιχειρηματικό μοντέλο σας σύμφωνα με διαφορετικές σημαντικές προϋποθέσεις και περιορισμούς
 • Βελτιστοποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου σας, σύμφωνα με τους μηχανισμούς χρηματοδότησης που αναζητάτε