Στρατηγική/Δικτύωση

"Υπηρεσίες για την ανάπτυξη της επιχείρησης σας”

Στρατηγική και αξιολόγηση Επιχειρηματικού Μοντέλου

Συνδυάζοντας τις  λογιστικές και τις οικονομικές υπηρεσίες μας με τις υπηρεσίες οργάνωσης και επιχειρηματικής στρατηγικής έχετε την ευκαιρία να:

 • να βασίζεστε σε έναν συνεργάτη που έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για όλες τις πτυχές της επιχείρησής σας,
 • να λαμβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές οικονομικές πληροφορίες που αφορούν το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό,
 • να ελαχιστοποιήσετε το κόστος σας αξιοποιώντας συνεργίες και οικονομίες κλίμακας,
 • να επικεντρωθείτε σε σημαντικές πτυχές της επιχείρησής σας, όπως τη μακροπρόθεσμη στρατηγική, τη στρατηγική καινοτομίας και τις επιχειρηματικές αποφάσεις υψηλής αξίας.

Ανακαλύψτε τις προηγμένες υπηρεσίες μας Στρατηγικής και Λειτουργιών κατάλληλες για όλων των ειδών επιχειρήσεις:

 • Θέσπιση Στρατηγικών Στόχων
 • Τάσεις και ανάλυση αγοράς
 • Βελτιστοποίηση Επιχειρηματικού μοντέλου
 • Ανάλυση και βελτιστοποίηση πόρων και ικανοτήτων
 • Στρατηγική Ευθυγράμμιση
 • Σχεδιασμός επιχειρηματικής αρχιτεκτονικής
 • Ανάλυση Επιχειρηματικών ροών

Η εκτενής συμβουλευτική εμπειρία μας σε νεοσύστατες επιχειρήσεις και νέους επιχειρηματίες μας έχουν δώσει την εμπειρία και γνώση να προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες που αφορούν την ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων.

 • Αξιολόγηση της πρότασης αξίας σας σε επίπεδο προϊόντος ή υπηρεσίας
 • Ανάλυση όλων των στοιχείων του επιχειρηματικού μοντέλου σας και πρόταση λύσεων βελτιστοποίησης
 • Εντοπισμός πιθανών μειονεκτημάτων και πρόταση ενναλακτικών λύσεων
 • Ανάπτυξη Σεναρίων για το επιχειρηματικό μοντέλο σας σύμφωνα με διαφορετικές σημαντικές προϋποθέσεις και περιορισμούς
 • Βελτιστοποίηση του επιχειρηματικού μοντέλου σας, σύμφωνα με τους μηχανισμούς χρηματοδότησης που αναζητάτε

Υπηρεσίες Δικτύωσης

Προσπαθούμε να καλύψουμε όλες τις ανάγκες της επιχείρησής σας. Και για να το κάνουμε αυτό δεν βασιζόμαστε μόνο στις δικές μας δυνάμεις αλλά και σε αυτές του δικτύου μας.  Έχουμε  μια μεγάλη γκάμα αξιόπιστων, δοκιμασμένων εξωτερικών συνεργατών ώστε να μπορείτε να βασιστείτε σε εμάς για τις περισσότερες από τις ανάγκες της επιχείρησής σας, απλά απευθυνόμενοι σε ένα μέρος.

Εάν έχετε μια ανάγκη για επιπλέον υπηρεσίες, μπορούμε είτε να σας συστήσουμε ένα επιχειρηματικό συνεργάτη ή ακόμη και να περιλάβουμε επαναλαμβανόμενες ανάγκες σας για εξωτερικές υπηρεσίες στην μηνιαία αμοιβή μας. Έτσι με ένα μόνο τιμολόγιο καλύπτεται όλες τις ανάγκες σας σε συμφέρουσες τιμές.

Επειδή πολλοί από τους συνεργάτες μας είναι και πελάτες μας μπορούμε να προτείνουμε και τις δικές σας υπηρεσίες σε κάποιο άλλο μέλος της αυξανόμενης επιχειρηματικής οικογένειας μας αξιοποιώντας έτσι το δίκτυο μας.